Undvik oväntade kostnader!

Alla robotgräsklippare och laddstationer styrs av elektronik som lätt slås ut av ett åskoväder. Rädda robotgräsklipparen med Thunderstop och sätt stopp för dyra efterverkningar av en åskurladdning.

Läs mer

Hur fungerar åskskyddet?

Åskskyddet Thunderstop monteras på begränsningsslingan och blixttransienterna hindras från att nå utrustningen vid ett blixtnedslag eller en åskurladdning.

Läs mer

Väderstatistik

Det finns väderstatistik att tillgå som visar den variation som även vi i Sverige utsätts för när det kommer till åska och oväder som kan skada utrustningen.

Läs mer
Thunderstop